🎉 Am lansat noul nostru plug-in WordPress! Descarcă acum

Termeni și condiții generale

Clonable ("Clonable" și/sau "noi") vă oferă o platformă strict în conformitate cu următorii termeni și condiții, care nu sunt negociabili și pot fi modificați după notificarea dumneavoastră la discreția absolută a Clonable, sub rezerva prevederilor termenilor și condițiilor de mai jos. Acceptând și fiind de acord cu termenii acestui Acord de platformă (denumit în continuare "Acordul") prin: (a) selectarea "Sunt de acord" cu acești termeni, (b) finalizarea procesului de înregistrare (c) prin utilizarea platformei în orice mod, cum ar fi descărcarea sau încărcarea de conținut sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Clonable și/sau de terțe părți prin intermediul platformei, deveniți client al Clonable și acceptați următorii termeni și încheiați un acord legal și obligatoriu cu Clonable. În acest acord, toate trimiterile la dumneavoastră și/sau la dumneavoastră și/sau la utilizator și/sau la client se vor referi la partea care încheie acest acord cu Clonable.

Prezentare generală

Clonable furnizează anumite servicii pe sau prin intermediul site-ului nostru web, www.Clonable.net (și alte nume de domenii, eventual traduse, cum ar fi www.Clonable.ro, etc., (denumită "Platforma"). Platforma oferă un serviciu de traducere multifuncțional care vă permite să vă transformați site-ul dvs. local într-un site web multilingv și/sau multinațional, (denumit "Serviciul clonabil"). Acordul se aplică serviciului Clonabil. Tot conținutul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei care nu au fost puse la dispoziție la data "Ultima revizuire la" din partea de jos vor fi considerate automat ca făcând parte din serviciul Clonable atunci când sunt puse la dispoziție pentru prima dată prin intermediul Platformei.

Acceptarea condițiilor / Admiterea

Nu puteți utiliza Platforma dacă nu sunteți de acord cu termenii Acordului. Mai mult, nu puteți utiliza Platforma dacă (i) legile și reglementările locale vă interzic să utilizați Platforma; sau (ii) nu sunteți pe deplin capabil și competent să încheiați un contract obligatoriu cu Clonable. Prin utilizarea Platformei, declarați și garantați că aveți dreptul, puterea și capacitatea de a încheia acest Acord și de a respecta toți termenii și condițiile din Acord.

Politica de confidențialitate

Clonablesunt reflectate în politica de confidențialitate Clonable . Sunteți de acord ca Clonable să utilizeze informațiile dumneavoastră în conformitate cu politica de confidențialitate.

Înregistrare

O condiție pentru a utiliza serviciul și platforma Clonable este ca dumneavoastră să fiți proprietarul legal al site-ului web în legătură cu care utilizați platforma, serviciul Clonable. În plus, este o condiție ca dvs. să dețineți toată proprietatea intelectuală în legătură cu acesta (sau un reprezentant legal al proprietarului site-ului web). Vi se cere să vă înregistrați la Clonable dacă doriți să utilizați serviciul și platforma Clonable. Pentru a vă înregistra pe Clonable, trebuie să furnizați o adresă de e-mail validă (care va fi utilizată ca identificator unic pentru contul dvs.), numele dvs. și o parolă. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și a contului dvs. și sunteți de acord să nu transferați, să nu împrumutați sau să transferați în alt mod adresa dvs. de e-mail sau parola, utilizarea sau accesul dvs. la serviciul și platforma Clonable, către o terță parte. De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. Vă puteți schimba parola sau alte detalii ale contului în orice moment, urmând instrucțiunile disponibile pe pagina dvs. de profil. Sunteți de acord să ne notificați imediat orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității referitoare la contul dvs. sau la Serviciul Clonable și să vă asigurați că vă "deconectați" / închideți contul (dacă este cazul) la sfârșitul fiecărei sesiuni.

Atunci când utilizați serviciul și platforma Clonable, sunteți de acord să: (i) să furnizați anumite informații actuale, complete și exacte despre dvs. atunci când sunt solicitate de Platformă și (ii) să păstrați și să actualizați aceste informații, după cum este necesar pentru a le menține actuale, complete și exacte. În cazul în care orice informație furnizată de dvs. în timpul înregistrării inițiale este incorectă, Clonable își rezervă dreptul de a închide imediat contul dvs. și dreptul dvs. de a utiliza serviciul Clonable și platforma. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă care rezultă din nerespectarea de către dvs. a oricăreia dintre obligațiile de mai sus.

Plata

Diferitele structuri de taxe și taxele care trebuie plătite pentru serviciul Clonable sunt prezentate pe platformă (denumite "Taxe") sau sunt stabilite într-un contract separat pentru dvs. în calitate de client. Serviciile Clonable vor fi prestate de Clonable după acceptarea de către Clonable a înregistrării online și a plății integrale a Taxelor relevante pentru serviciul Clonable, așa cum sunt stabilite pe Platformă sau în contractul special încheiat cu dvs. în calitate de client.

Clonable poate ajusta tarifele pentru serviciul Clonable o dată pe an, la 1 ianuarie, utilizând indicele prețurilor de consum al CBS în scopul ajustării inflației. În cazul unei inflații mai mari de 2% pe lună, Clonable poate ajusta lunar prețul folosind indicele prețurilor de consum al CBS.

În caz de anulare a abonamentului, trebuie să respectați o perioadă de preaviz de o lună calendaristică. Vă rugăm să rețineți că există, de asemenea, o durată minimă a abonamentului, așa cum se specifică pe platformă.

În cazul neplății oricărei taxe datorate, printre altele, din cauza unei rambursări, a unei fraude, a refuzului cardului de credit sau din orice alt motiv, datorate de dvs. Clonable are dreptul de a suspenda sau de a vă încheia imediat accesul la platformă și la serviciile Clonable și fără a aduce atingere dreptului de a recupera de la dvs. toate sumele datorate sau oricărui alt drept sau remediu de care dispune Clonable.

Clonable își rezervă dreptul de a-și modifica din când în când politicile de plată și taxele percepute pentru serviciile Clonable, aceste modificări intrând în vigoare imediat. Toate Taxele și alte taxe sunt plătibile în moneda specificată pe Platformă. În cazul în care nu este indicată nicio monedă, toate Taxele sunt exprimate în EUR și nu includ toate taxele aplicabile în jurisdicția relevantă (inclusiv, dar fără a se limita la TVA, după caz).

Sunteți de acord să plătiți Clonable taxele pentru orice servicii Clonable pe care le achiziționați de la Clonable. De asemenea, sunteți de acord că sunteți responsabil pentru plata tuturor taxelor aplicabile datorate și plătibile în jurisdicția relevantă în care are loc acordul.

Plățile pentru serviciile Clonable sunt efectuate prin intermediul unui site web securizat al unei terțe părți. Cu toate acestea, recunoașteți și sunteți de acord că nu se poate garanta că transmisiile pe internet sunt complet sigure sau private și că orice informație furnizată de dvs. (inclusiv informațiile despre cardul de credit) ar putea fi citită și/sau interceptată de o terță parte. Clonable nu este responsabil pentru orice interceptare și/sau "piratare" a datelor sau alt acces neautorizat la informațiile furnizate de dvs. în scopul serviciilor Clonable.

Licența de utilizare și acces la serviciul Clonable

Clonable vă acordă prin prezenta, și dumneavoastră acceptați prin prezenta, o licență personală, netransferabilă și neexclusivă ("Licență") de utilizare a Platformei pentru a utiliza Serviciul Clonable. Toată proprietatea intelectuală (inclusiv, fără a se limita la drepturi de autor, secrete comerciale, mărci comerciale, brevete etc.) evidențiată sau încorporată în și/sau conectată/relaționată cu Platforma (inclusiv, fără a se limita la, codul software, manualele de utilizare și orice altă documentație) este și va rămâne proprietatea exclusivă a Clonable. Nicio dispoziție din prezentul acord și/sau din acordarea licenței nu constituie o renunțare la proprietatea intelectuală a Clonables în temeiul vreunei legi. Licența nu include nicio revânzare sau utilizare comercială a Platformei, a Serviciului Clonables sau a conținutului său; nicio utilizare derivată a acestei Platforme, a Serviciului Clonables sau a conținutului său; sau nicio utilizare a instrumentelor de extragere a datelor, a roboților sau a altor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Platforma, serviciul Clonable sau orice parte a acestora nu pot fi reproduse, duplicate, copiate, vândute, revândute, vizitate sau exploatate în alt mod în scopuri comerciale fără acordul scris expres al Clonable. În plus, nu aveți voie să copiați sau să imitați parțial sau total designul sau aspectul platformei. Acestea sunt protejate de proprietatea intelectuală. Clonable poate, din când în când, să lanseze noi instrumente și resurse pe platformă sau să introducă alte servicii și/sau caracteristici pentru platformă. Toate serviciile și caracteristicile noi vor fi supuse prezentului acord, precum și oricăror termeni de utilizare suplimentari pe care îi putem emite pentru acele servicii sau caracteristici specifice. Ceea ce constituie o utilizare necorespunzătoare a platformei va fi stabilit de Clonable, la discreția sa exclusivă. Clonable își rezervă dreptul de a vă închide contul dacă Clonable stabilește că nu ați respectat Acordul.

Restricții privind utilizarea conținutului

Recunoașteți că Platforma poate conține informații, software, fotografii, videoclipuri, text, grafică, muzică, sunete sau alte materiale (denumite colectiv "Conținut") care sunt protejate prin drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate și că aceste drepturi sunt valabile și protejate în toate formele, mediile și tehnologiile existente în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor. Întregul conținut, luat în ansamblu, este protejat în conformitate cu legile olandeze privind drepturile de autor ca o operă colectivă, iar noi deținem drepturi de autor în ceea ce privește selecția, coordonarea, aranjarea și îmbunătățirea acestui conținut. Modificarea conținutului sau utilizarea conținutului în orice alt scop, inclusiv utilizarea acestuia pe orice alt site web sau mediu informatic în rețea, este strict interzisă. Cu excepția cazului în care suntem autorizați în prealabil în mod expres și în scris de către noi, sunteți de acord să nu reproduceți, redistribuiți, vindeți, modificați, închiriați, dați în leasing, împrumutați, adaptați, traduceți, creați lucrări derivate bazate pe acestea (integral sau parțial), să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați sau să reduceți în alt mod, integral sau parțial, platforma sau serviciul Clonable, inclusiv orice conținut. Numele și logo-ul Clonable sunt proprietatea intelectuală a Clonable. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe platformă sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor respectivi. Partenerii noștri pot avea, de asemenea, drepturi de proprietate suplimentare asupra conținutului pe care îl pun la dispoziție prin intermediul serviciului și platformei Clonable. Denumirile comerciale, mărcile comerciale și mărcile de servicii deținute de noi, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este al nostru, în niciun mod care ar putea crea confuzie. Nimic de pe Platformă nu va fi interpretat ca acordând, implicit, prin excludere sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a numelor noastre comerciale, a mărcilor comerciale sau a mărcilor de servicii fără consimțământul nostru expres în scris.

Calitatea produsului

Clonable încearcă să fie cât mai exacte posibil. cu toate acestea, Clonable nu garantează că descrierile produselor, textul și/sau alte informații traduse de pe site-ul dvs. sunt exacte, complete, fiabile, actuale și/sau fără erori. Fără a aduce atingere renunțării la asigurarea calității specificate mai sus, Clonable, dar nu are nicio obligație în acest sens, va utiliza comportamentul utilizatorilor site-ului dvs. web pentru a îmbunătăți calitatea produsului serviciului Clonable. Sunteți de acord că nici Clonable, nici afiliații și furnizorii de servicii nu vor fi considerați responsabili pentru orice operațiune inexactă, incompletă, nesigură sau eronată în ceea ce privește serviciile Clonable și informațiile traduse de pe site-ul dvs. web.

Materiale transmise prin intermediul platformei

Definiția "materialelor trimise prin intermediul serviciului și platformei Clonable" din prezentul document reprezintă ansamblul și toate datele, informațiile, textele, software-ul, fișierele de sunet, imaginile, fotografiile, graficele, videoclipurile, mesajele, fișierele, legăturile sau orice alt material ("Materiale") de pe site-ul dvs. web, indiferent dacă sunt scriptate, ascunse prin parolă sau protejate în alt mod. Materialele vor face obiectul serviciului Clonable, care va include transferul materialelor către o terță parte pentru ca noi să efectuăm serviciul Clonable. Sunteți de acord că, dacă postați materiale prin intermediul Platformei, acordați în mod automat către Clonable și succesorilor și cesionarilor săi o licență neexclusivă, mondială, fără redevențe, perpetuă și nerevocabilă, în și pentru materiale, pentru a le utiliza, descărca și imprima, afișa, modifica, publica și adapta în întregime sau parțial pentru a efectua serviciul Clonable. Sunteți singurul responsabil pentru toate materialele, trimise, postate sau distribuite de dvs. prin intermediul platformei, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul comunicărilor dvs. prin e-mail, informații, recenzii, evaluări ale utilizatorilor, fotografii sau imagini postate sau materiale conexe. Prin trimiterea de materiale pe site-ul dvs. web, declarați și garantați că dețineți toate drepturile, titlurile și interesele asupra acestor materiale și a asemănărilor conținute în aceste materiale. Recunoașteți și sunteți de acord că (a) ne rezervăm dreptul (dar nu avem nicio obligație) de a evalua materialele înainte de a permite ca acestea să fie postate sau stocate în alt mod prin intermediul Platformei în legătură cu Serviciul Clonable; și (b) putem, la discreția noastră, să luăm oricare sau toate acțiunile următoare: (i) să monitorizăm trimiterea materialelor; (ii) să modificăm, să ștergem sau să refuzăm să postăm sau să permitem ca materialele să fie postate sau stocate; și/sau (iii) să dezvăluim orice materiale sau orice comunicări prin intermediul Platformei, precum și circumstanțele legate de transmiterea acestora, către: (a) terțe părți pentru a opera serviciul și platforma Clonable; (b) să respecte legile aplicabile; (c) să răspundă la solicitări guvernamentale; (d) să respecte un proces legal valabil; (e) să protejeze drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea Clonable, a vizitatorilor platformei sau a publicului; (f) să ne permită să urmărim căile de atac disponibile sau să limităm daunele pe care le putem suferi și/sau (g) să punem în aplicare Acordul; și/sau (iv) să împărtășim Materialele cu autoritățile și instituțiile financiare corespunzătoare, dacă Clonable stabilește, la propria discreție, că: (a) încercați să fraudați Clonable; (b) vă implicați în activități frauduloase sau în alte tranzacții interzise; (c) vă implicați în activități criminale; sau (d) Materialele sunt de natură să urască. În niciun caz noi, sau angajații, funcționarii, directorii, acționarii, agenții, reprezentanții sau afiliații noștri, nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună cauzată de încrederea acordată de dvs. materialelor. În plus, nu avem niciun control asupra și nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea (inclusiv, dar fără a se limita la republicare) sau utilizarea abuzivă de către terți a informațiilor dezvăluite în mod voluntar prin intermediul oricărei părți a serviciului și platformei Clonable. Sub rezerva termenilor prezentului acord, nu aveți voie să încărcați, să stocați, să distribuiți, să transmiteți, să afișați, să executați, să puneți la dispoziție sau să comunicați în alt mod publicului niciun material pentru care nu dețineți drepturile necesare. În special, orice utilizare neautorizată a materialelor dvs. protejate prin drepturi de autor (inclusiv prin reproducere, distribuție, modificare, adaptare, afișare publică, interpretare publică, pregătire de lucrări derivate, punere la dispoziție sau comunicare în alt mod către public prin intermediul platformei) poate încălca drepturile terților și este strict interzisă. Astfel de încălcări pot duce la rezilierea Acordului, la încetarea accesului dvs. la Platformă și, de asemenea, pot duce la proceduri civile sau penale împotriva dvs. de către sau în numele titularului de drepturi relevant.

Legături către site-uri terțe

Platforma poate conține linkuri, sau conținutul terților poate conține linkuri către alte site-uri web sau resurse. Deoarece nu avem niciun control asupra acestor site-uri și resurse, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea și nu aprobăm astfel de site-uri sau resurse externe și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru niciun conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale (denumite în mod colectiv, "Materiale de la terți") disponibile prin intermediul sau conținute pe astfel de site-uri sau resurse. Înțelegeți că este posibil să fiți expus la materiale ale terților care sunt ofensatoare, indecente sau reprobabile. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători, direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată direct sau indirect de utilizarea sau de încrederea în materialele terților disponibile pe sau prin intermediul unui astfel de site sau resursă.

Disponibilitate

Clonable se angajează să depună eforturi rezonabile pentru a încerca să furnizeze serviciile Clonable și accesul la Platformă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, vor exista ocazii în care accesul la Platformă va fi întrerupt pentru întreținere, actualizări și reparații, ceea ce recunoașteți că este o funcție necesară îndeplinită de Clonable, sau din cauza unor defecțiuni ale legăturilor și echipamentelor de telecomunicații care nu sunt sub controlul Clonable, Clonable nu va accepta nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice pierdere de venituri care ar putea rezulta. Clonable poate modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Platforma, sau orice parte a acesteia, cu sau fără notificare prealabilă.

Garanția pentru utilizatori, obligația de despăgubire și renunțare

Declarați și garantați că: (a) dețineți proprietatea intelectuală sau ați obținut toate licențele și permisiunile necesare pentru a utiliza Materialul în conformitate cu utilizarea dvs. în legătură cu Platforma sau așa cum este permis de Acord; (b) dețineți drepturile necesare pentru a acorda licența prevăzută în Acord (c) ați primit permisiunea din partea tuturor persoanelor reprezentate în materialul dvs. de a utiliza materialul dvs. așa cum este stabilit în acord, inclusiv distribuirea, afișarea publică, interpretarea publică și reproducerea materialului; și (d) materialul dvs. nu încalcă sau încalcă niciun drept de proprietate intelectuală sau alt drept de proprietate, inclusiv dreptul la publicitate sau la confidențialitate, al oricărei persoane, companii sau entități sau al altor părți terțe. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Clonable și acționarii, filialele, afiliații, funcționarii, agenții, angajații, co-branderii sau alți parteneri și licențiatorii săi de orice reclamație sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din sau care rezultă din materialul dvs., utilizarea de către dvs. a platformei conexiunea dvs. la platformă, orice reclamație conform căreia materialul dvs. a cauzat daune altor persoane, orice relații dintre dvs. și orice altă persoană care face publicitate sau promovare prin intermediul platformei, încălcarea de către dvs. a termenilor acordului sau încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală.

Respingerea garanțiilor

Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă: Platforma și conținutul sunt furnizate de Clonable "așa cum sunt", fără nici un fel de garanție, expresă, implicită, statutară sau de altă natură, inclusiv garanțiile implicite de titlu, de nerespectare, de vandabilitate sau de adecvare la un anumit scop. Fără a se limita la cele de mai jos, Clonable și licențiatorii săi nu garantează că (a) platforma și conținutul vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau vor fi disponibile în mod constant, neîntrerupt, fără întreruperi, fără întreruperi, sigure sau fără erori; (b) rezultatele care vor fi obținute din utilizarea platformei și a conținutului și a conținutului vor fi eficiente, exacte sau fiabile; (c) calitatea platformei și a conținutului va corespunde așteptărilor dumneavoastră; sau că (d) orice erori sau defecte ale platformei sau ale conținutului vor fi corectate. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de dvs. de la Clonable sau prin intermediul sau prin utilizarea platformei și a conținutului nu va crea nicio garanție care nu este declarată în mod expres în termenii și condițiile de utilizare. Clonable își declină în mod specific orice responsabilitate în legătură cu orice acțiuni care decurg din utilizarea sau participarea la orice platformă de către utilizator și care decurg din platformă și conținut. Orice conținut descărcat ca urmare a serviciului Clonable, pus la dispoziție sau obținut în alt mod prin utilizarea platformei este accesat la discreția și pe riscul dumneavoastră, iar dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră informatic sau pierdere de date care rezultă din descărcare. Clonable nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice virus informatic sau cod similar descărcat pe computerul utilizatorului platformei. Clonable nu își asumă nicio responsabilitate pentru platformele sau materialele furnizate de terți accesibile prin intermediul site-urilor cu link-uri. Clonable nu face nicio declarație sau garanție cu privire la astfel de terți, la conținutul sau platforma acestora și nu are nicio responsabilitate pentru aceștia. Orice relații pe care utilizatorii le au cu astfel de terțe părți sunt pe propriul risc. Managerii, gazdele, participanții, moderatorii și alte terțe părți nu sunt purtători de cuvânt autorizați ai Clonable, iar opiniile lor nu reflectă în mod necesar cele ale Clonable. În măsura permisă de legislația aplicabilă, Clonable nu va avea nicio răspundere în legătură cu materialele care decurg din drepturile de proprietate intelectuală, defăimare, confidențialitate, publicitate, obscenitate sau alte legi. Clonable își declină, de asemenea, orice răspundere în legătură cu utilizarea, utilizarea necorespunzătoare, pierderea, alterarea sau indisponibilitatea oricărui material. Clonable nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere pe care o puteți suferi ca urmare a faptului că altcineva a folosit parola sau contul sau informațiile contului dvs. în legătură cu platforma, cu sau fără știrea dvs.

Limitarea răspunderii

În nici un caz Clonable, acționarii, directorii, directorii, angajații, partenerii, licențiatorii sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de oricine altcineva pentru orice daune speciale, accidentale, indirecte, consecvente sau punitive, inclusiv daunele rezultate din pierderea de utilizare, date sau profituri. indiferent dacă sunt sau nu previzibile sau dacă Clonable a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune sau pe baza oricărei teorii de răspundere, inclusiv încălcarea contractului sau a garanției, neglijență sau alte delicte, sau orice altă pretenție care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau accesul la platformă sau conținut. Nicio dispoziție din Termeni nu limitează sau exclude răspunderea Clonable's pentru neglijența gravă sau pentru comportamentul intenționat al Clonable sau al angajaților săi, sau pentru deces sau vătămare corporală. ClonableRăspunderea totală a lui 's și a acționarilor, afiliaților, licențiatorilor și furnizorilor săi în temeiul sau în legătură cu acest acord va fi limitată la suma lunară de plătit specificată în acordul dintre Clonable și dvs. Această limitare se va aplica chiar dacă Clonable a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune și în pofida eșecului scopului esențial al oricărui remediu limitat.

Angajamentul față de informațiile de proprietate

Recunoașteți că Clonable are dreptul exclusiv, titlul și interesul exclusiv asupra Proprietății Intelectuale referitoare la Platformă și la Serviciile Clonable. "Proprietate intelectuală" înseamnă drepturi de autor, drepturi morale, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, concurență neloială și toate celelalte drepturi intelectuale și de proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la acele drepturi care decurg din Serviciile Clonabile și Platforma. Recunoașteți că nu aveți niciun drept, titlu sau interes în ceea ce privește Proprietatea Intelectuală din Platformă, inclusiv orice conținut care rezultă din serviciul de traducere multifuncțională care vă permite să vă convertiți site-ul local într-un site web multilingv, în afară de dreptul de a utiliza această Proprietate Intelectuală pe Platformă, așa cum este prevăzut în mod expres în prezentul Acord. Veți lua toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile Clonable, așa cum sunt prevăzute în acest paragraf 16 și, la cererea Clonable, veți lua toate măsurile necesare pentru a proteja proprietatea Clonable's asupra acestor drepturi, inclusiv, dar fără a se limita la executarea tuturor documentelor.

Încetarea și modificarea serviciului Clonable

Sunteți de acord că putem, la discreția noastră exclusivă, să vă închidem parola, contul (sau orice parte a acestuia) sau utilizarea Serviciului și Platformei Clonable, precum și să eliminăm și să aruncăm orice materiale din cadrul Platformei, din orice motiv, inclusiv, dar fără a ne limita la, dacă credem că ați încălcat sau ați acționat în contradicție cu litera sau spiritul Acordului. De asemenea, vă vom închide contul la primirea unor informații fiabile despre încălcarea de către dvs. a oricărei legi și vom coopera cu autoritățile de aplicare a legii în astfel de chestiuni. De asemenea, putem, la discreția noastră exclusivă și în orice moment, să încetăm furnizarea serviciului Clonable sau a oricărei părți a acestuia, cu sau fără notificare prealabilă. Sunteți de acord că orice încetare a accesului dvs. la Platformă în temeiul oricărei prevederi a Acordului poate fi efectuată fără notificare prealabilă și recunoașteți și sunteți de acord că putem dezactiva sau șterge imediat contul dvs. și toate informațiile și fișierele aferente din contul dvs. și/sau împiedica orice alt acces la aceste fișiere sau la serviciul Clonable. De asemenea, sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice încetare a accesului dvs. la Platformă. Ne rezervăm dreptul, în orice moment și din când în când, temporar sau permanent, în totalitate sau parțial, de a: (a) a modifica sau a rezilia Serviciul Clonable, inclusiv, dar fără a se limita la (i) limitarea perioadei în care Serviciile Clonable sunt disponibile, (ii) limitarea utilizării permise a Serviciului Clonable și (iii) limitarea sau rezilierea dreptului unui utilizator de a utiliza Serviciul Clonable, cu sau fără notificare; (b) să perceapă taxe în legătură cu utilizarea Serviciului Clonable; (c) să modifice și/sau să renunțe la orice taxe percepute în legătură cu Serviciul Clonable; și/sau (d) să ofere oportunități unora sau tuturor Utilizatorilor Serviciului Clonable. Sunteți de acord că nici noi și nici unul dintre afiliații noștri nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice modificare, suspendare sau încetare a Serviciului Clonable, în totalitate sau parțial, sau a oricărui serviciu, conținut sau caracteristică oferită prin intermediul Platformei. Putem revoca privilegiile dvs. de înregistrare și/sau să luăm orice altă măsură adecvată pentru a pune în aplicare aceste linii directoare dacă ne sunt aduse la cunoștință încălcări. Mai mult, putem, la discreția noastră, să vă închidem contul sau să vă suspendăm participarea la orice funcție a serviciului și platformei Clonable din orice motiv. Clonable'Politica de rambursare și anulare a lui Clonable face parte și este încorporată în Termenii de utilizare a serviciului Clonable (Faceți clic aici pentru Politica de rambursare și anulare). Ca o condiție de înregistrare la Clonable și de utilizare a serviciilor Clonable, recunoașteți în mod expres că ați citit și înțeles Politica de rambursare și anulare și sunteți de acord să vă supuneți termenilor și condițiilor acesteia. Dacă, în orice moment, nu sunteți de acord cu Politica de rambursare și anulare sau cu orice parte a acesteia, singurul dvs. remediu este să încetați orice utilizare a Serviciilor Clonable și să vă închideți contul. Rețineți, totuși, că toate tranzacțiile care au avut loc înainte de data unei astfel de rezilieri vor fi guvernate în totalitate de termenii Politicii de rambursare și anulare.

Comportamentul utilizatorului

Sunteți de acord să nu accesați sau să încercați să accesați Platforma prin alte mijloace decât interfața furnizată de Clonable sau să eludați orice restricții de acces sau de utilizare stabilite de Clonable pentru a împiedica anumite utilizări ale Platformei.

Sunteți de acord să nu utilizați, să încurajați sau să permiteți altora să utilizeze Platforma pentru:

 • să partajați materiale ilegale, dăunătoare, amenințătoare, abuzive, ilegale, defăimătoare, calomnioase, vulgare, obscene, pornografice pentru copii, obscene, obscene, profane, care încalcă intimitatea altcuiva, care incită la ură sau care sunt reprobabile din punct de vedere rasial, etnic sau de altă natură;
 • urmărirea, intimidarea și/sau hărțuirea unei alte persoane;
 • Incitarea altora la violență;
 • Să dăuneze minorilor în vreun fel;
 • să distribuiți materiale pe care nu sunteți autorizat să le distribuiți prin lege sau printr-o relație contractuală sau fiduciară;
 • Să partajați materiale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți;
 • Să vă dați în mod fals drept o persoană sau o entitate sau să declarați în mod fals sau să vă prezentați în mod eronat afilierea cu o persoană sau o entitate;
 • Să utilizeze platforma sau materialele în așa fel încât un utilizator să fie indus în eroare crezând că se află în contact direct cu Clonable;
 • să partajați materiale care conțin viruși software sau alte coduri, fișiere sau programe informatice concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea programelor informatice, a hardware-ului sau a echipamentelor de telecomunicații;
 • Să accesați sau să utilizați platforma într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta orice server Clonable sau rețelele conectate la orice server Clonable;
 • Să întrerupă sau să perturbe sau să întrerupă în mod intenționat sau neintenționat platforma sau să încalce orice Lege privind accesul la sau utilizarea platformei, să încalce orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la platformă sau să se angajeze în orice activitate interzisă prin Acord;
 • Să perturbe securitatea platformei, a materialelor, conturilor, parolelor, serverelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul platformei sau al oricărui site afiliat sau legat;
 • Să perturbe, să împiedice sau să împiedice alți utilizatori să folosească sau să se bucure de Platformă sau de Materiale, sau de orice alt site, platformă sau conținut afiliat sau legat;
 • Să accesați sau să încercați să accesați orice Material pe care nu sunteți autorizat să îl accesați sau prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Platformei;
 • Reproducerea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea în orice scop comercial a oricărei părți din Materiale, utilizarea Platformei sau a Materialelor, sau accesul la Platformă sau la Materiale;
 • găzduirea platformei, pe bază de abonament sau în alt mod, fără permisiunea Clonable, inclusiv a unei aplicații asociate, pentru a permite unei terțe părți să utilizeze platforma pentru a crea, transmite sau proteja orice material;
 • Înșelăciune, defăimare sau încălcarea în alt mod a drepturilor legale (cum ar fi drepturile de confidențialitate și publicitate) ale altora; sau
 • Să aibă un alt comportament care, la discreția Clonable, este considerat inadecvat, ilegal sau inacceptabil.

În plus, sunteți de acord să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile ca o condiție de utilizare a serviciului Clonable.

Pentru a ne permite să protejăm calitatea produselor și serviciilor noastre, prin prezenta autorizați angajații și reprezentanții noștri să vă acceseze contul și datele pentru orice motiv, la discreția noastră. De asemenea, ne rezervăm dreptul, dar nu ne asumăm responsabilitatea, de a monitoriza sau de a revizui comportamentul dumneavoastră în timpul utilizării serviciului și platformei Clonable. Utilizarea de către dvs. a Serviciului și a Platformei Clonable este supusă tuturor legilor și reglementărilor locale, statale, naționale și internaționale aplicabile. Recunoașteți, de asemenea, că sunteți responsabil pentru obținerea sau furnizarea tuturor liniilor de acces, a echipamentelor telefonice și informatice (inclusiv a modemului) sau a altor dispozitive necesare pentru a accesa platforma, precum și pentru plata tuturor taxelor aferente.

Probleme de jurisdicție

Platforma este controlată și operată de Clonable din Țările de Jos și nu este menită să supună Clonable legilor sau jurisdicției niciunui alt teritoriu decât cel al statului Țărilor de Jos. Clonable nu declară și nu garantează că serviciul și platforma Clonable sau orice parte a acestora este adecvată sau disponibilă pentru utilizare în orice jurisdicție particulară. Cei care aleg să acceseze platforma o fac din proprie inițiativă și pe propriul risc și sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor, normelor și reglementărilor locale. Putem restricționa disponibilitatea platformei, în totalitate sau parțial, pentru orice persoană, zonă geografică sau jurisdicție pe care o alegem, în orice moment și la discreția noastră exclusivă.

Notificări

Clonable poate să vă notifice prin e-mail, printr-o notificare pe platformă sau prin alte mijloace rezonabile. Trebuie să furnizați o notificare scrisă către Clonable prin e-mail sau în alt mod prevăzut în mod expres de Clonable. Clonable poate difuza, distribui sau afișa notificări sau mesaje prin intermediul serviciului Clonable pentru a vă informa cu privire la modificări ale Acordului, ale serviciului și platformei Clonable, ale politicii de confidențialitate sau ale altor aspecte de interes. Astfel de difuzări, distribuiri sau afișări de informații constituie o notificare către dumneavoastră.

Legea aplicabilă și alți termeni și condiții generale

Acordul nu creează și nici nu va fi interpretat în sensul creării unui parteneriat, asociere în participațiune, angajator-angajat, agenție sau relație francizor-francizat între dumneavoastră și Clonable. Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Țărilor de Jos, fără a se aplica principiile conflictelor de legi. Acordul și orice alte acorduri ulterioare care rezultă din acesta sunt guvernate de legislația olandeză. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție sau în echitate care decurge din sau este legată de acord va fi introdusă numai în instanțele situate în orașul s'Hertogenbosch și prin prezenta sunteți de acord și vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe pentru judecarea unei astfel de acțiuni și renunțați la orice obiecție privind jurisdicția, locul de desfășurare sau forumul nepotrivit pentru aceste instanțe. Sunteți de acord că orice reclamație sau cauză de acțiune care decurge din utilizarea de către dvs. a serviciului și platformei Clonable sau a Acordului trebuie să fie depusă în termen de un (1) an de la apariția unei astfel de reclamații sau cauze de acțiune sau va fi prescrisă pentru totdeauna, în pofida oricărei legi de limitare sau a altei legi care prevede contrariul. În această perioadă, nerespectarea sau neexercitarea de către Clonable a oricărei prevederi a acordului sau a oricărui drept aferent nu va constitui o renunțare la acel drept sau prevedere. În cazul în care orice dispoziție a acordului este ilegală, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, atunci respectiva dispoziție va fi considerată ca fiind separată de acești termeni și condiții și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Clonable poate cesiona Acordul, în întregime sau parțial, în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Nu puteți cesiona, transfera sau sublicenția acordul sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acordului fără consimțământul scris prealabil expres al Clonable. Nicio renunțare de către oricare dintre părți la orice încălcare sau nerespectare a obligațiilor prevăzute în prezentul document nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare sau nerespectare anterioară sau ulterioară. Titlurile, subtitlurile sau titlurile paragrafelor din prezentul acord sunt incluse doar pentru a facilita cititorul și nu definesc sau explică în niciun fel vreun paragraf sau dispoziție din prezentul acord. Acesta este întregul acord dintre dumneavoastră și Clonable în ceea ce privește subiectul menționat în prezentul document și nu poate fi modificat de către dumneavoastră. Acordul va intra în beneficiul succesorilor, cesionarilor și licențiarilor Clonable. Fără limitare, sunteți de acord ca o versiune tipărită a acordului și a oricărei notificări transmise în format electronic să fie admisibilă în cadrul procedurilor judiciare sau administrative bazate pe sau legate de acord în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în format tipărit.

Drepturi de autor și notificări privind drepturile de autor

Respectăm proprietatea intelectuală a altora și le cerem utilizatorilor noștri să facă același lucru. Putem, în circumstanțe adecvate și la discreția noastră, să închidem conturile utilizatorilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că munca dvs. a fost copiată într-un mod care încalcă drepturile de autor, vă rugăm să furnizați agentului nostru de drepturi de autor următoarele informații:

 • o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului dreptului de autor;
 • o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că a fost încălcată
 • O descriere a locului în care se află pe platformă materialul despre care susțineți că a fost încălcat;
 • adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • o declarație din partea dvs. că aveți convingerea de bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul dvs. sau de lege; și
 • o declarație din partea dumneavoastră, făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dumneavoastră sunt corecte și că sunteți titularul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele titularului drepturilor de autor.

Modificări ale acordului

Clonable își rezervă dreptul de a modifica acordul la propria discreție, iar orice modificare va intra în vigoare imediat după publicare. Vom anunța astfel de modificări prin publicarea pe Platformă a proiectului revizuit al Acordului. Puteți determina data la care Acordul a fost revizuit ultima dată, vizualizând "Ultima revizuire la" în partea de jos a acestei pagini. Prin continuarea utilizării Platformei după aceste modificări, se va considera că sunteți de acord cu aceste modificări. Dacă nu sunteți de acord cu termenii Acordului sau cu orice modificări ale acestuia, vă rugăm să încetați să mai utilizați această platformă.

Ultima revizuire la 08 mai 2023